Ajankohtaista: kotitalousvähennys 2022

Kotitalousvähennyksestä

Kotitalousvähennys on hyvin merkittävä valtion tarjoama veroetu yksityishenkilön teettämään työhön. Sen tarkoituksena on kannustaa teetättää ulkopuolisella töitä, ja näin parantaa työllisyyttä ja vähentää pimeän työvoiman käyttöä. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen ja sen voi käyttää joko oman tai vanhempien vakituisen tai vapaa-ajanasunnon kunnossapito- ja perusparannustöihin.

Muutoksia vuodelle 2022

Kotitalousvähennykseen on uutisoitu tulevan muutoksia vuodelle 2022 ja 2023. Muutoksen on uutisoitu koskevan vähennyksen maksimimäärän nostoa 3500 euroon henkilöä kohden ja työnosuuden nostoa 40 prosentista 60 prosenttiin. 100€ omavastuu tulee pysymään samana.

Tärkeää

On tärkeää pistää merkille, että uutisoitu muutos koskee parannuksia, jolla luovutaan öljylämmityksestä, sekä kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä. Uudistus ei siis tule koskemaan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöitä, vaan niiden luvut pysyvät samoina kuin vuonna 2021. Kotitalousvähennystä kyseisistä töistä saa siis vuonna 2022: maksimissaan 2250€/ henkilö ja 40% teetetyn työn osuudesta. Omavastuu 100€ pysyy myös samana. Päätöstä keittiö- tai kalusteremontista ei siis kannata lykätä ensi vuoden puolelle, vaan järkevää on jaksottaa kodin parannustöitä usealle vuodelle ja näin hyödyntää kotitalousvähennys mahdollisimman laajasti. On myös hyvä muistaa, että samassa taloudessa asuva puoliso voi saada myös kotitalousvähennystä samasta remontista, jos 2250€ ylittyy toisen puolison osalta.

Idekon loppuvuoden remonttietu

Haluamme kannustaa tekemään keittiö- tai kalusteuudistusremonttisopimuksen vielä tämän vuoden puolella. Kaikille loppuvuoden asiakkaillemme tarjoamme 6kk ilmaista maksuaikaa! Ota meihin yhteyttä tästä “klik”, ja suunnitellaan yhdessä teille hyvä kalusteuudistus!

lähde: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_142+2021.aspx

YOU MAY ALSO LIKE